Dijital Dönüşüm Nedir?


Dijital Dönüşüm Nedir? 


Dijital Dönüşüm Süreci, iş modelinde ya da işletmede dijital hale getirilebilecek her operasyonun yeni gelir ve değer üretme olanakları sağlama amacıyla, dijital teknolojilerin günlük hayata entegrasyonudur diyebiliriz.Yazılım, dünyayı büyük bir hızla değiştirmeye devam ederken, şirketlerin de yönetsel ve operasyonel süreçleri bu değişimden ciddi şekilde etkilenmektedir. Günümüzde rekabet üretimin doğru planlanması ile şekillenmeye başlamıştır.

Dolayısıyla dijital dönüşüm, bir iş modelini değiştirerek yeni gelir ve değer üreten bir süreç sağlamak adına dijital teknolojilerin kullanılarak, dijital bir iş modelini hayata geçirmektir. Dijitalleşmenin günümüzde giderek önem kazanmasının başlıca nedeni, iş sürecini çok daha anlaşılır, verimli ve hızlı bir hale getirmesidir. Uluslararası iş dünyasında anlayışlar ile beklentiler yapay zeka, endüstri 4.0,büyük data ve 10T gibi faktörlerin öne çıkmasıyla hızla değişim ve gelişim göstermektedir. Dolayısıyla günümüzde bir işletme yönetiminin beklentileri 20 sene öncesinden oldukça farklıdır.

Dijital dönüşüm, mevcutta bulunan geleneksel yapının, piyasaya hakim olmak için dijital dünya standartları ile değiştirilerek, ulaşılmak istenen birçok hedef ve kitleye, günümüz şartlarının en iyi imkanları kullanılarak ulaşılmasıdır.


7C Software sizlere Dijitalleşme sürecinde danışmanlık yaparak süreç yönetiminizi yazılımları ile organize etmektedir. 

www.7csoftware.com