Dijital Dönüşüme Nereden Başlamalıyım?

Dijital Dönüşüme Nereden Başlamalıyım?

Dijital Dönüşüme nereden başlamalıyım?


Yaşadığımız pandemi ile beraber dünyamızda zaten başlamış olan dijitalleşme dönemine artık tamamen girmiş sayılırız. Şirketler dijitalleşmenin önemini pandemi ile fark ederek süreçlerini nasıl başlatacaklarını araştırmaya başladılar.


Dijitalleşme ama nasıl?  Sorusu en çok sorulan soruların başında gelmektedir.  Şirketlerin IT departmanlarına bu dönüşümde ciddi sorumluluklar düşmektedir. Dijitalleşme sadece bir yazılım edinme değil süreci olarak adım adım tasarlamayı gerektirmektedir.

İletişim kaynaklarının yenilenmesi ve yön bulmasındaki etkilerini fazlasıyla hissettiren bu değişim, iş ve özel yaşantımızın da birer parçası olma yolunda hızını sürdürüyor.

Endüstri 4.0’la birlikte dijitalleşmenin iş yaşamımızda başlattığı değişim rüzgarı, süratle 5.0’a doğru yol alıyor. Öyle ki; henüz kavrama alışmadan dünyanın birçok bölgesinde deneme çalışmaları uygulanmaya başladı.


Dijital dönüşümün ticari alandaki yeni dünyasına bir an önce eklemlenmek, değişen teknolojinin gelişiminden, kaynaklarından ve kolaylıklarından yararlanmak durumundayız.

İşletmeler pazarlama başta olmak üzere tüm faaliyetlerini yenileme dönemi içinde olduklarını, bir adım önde olma şartının dijitalleşme ile orantılı olduğunun farkına varmalı ve çok geç kalmadan bu yenilikte kendilerine yer vermelidir.

Dijital dönüşüm içinde yer alma ve aynı zamanda bu yeniliğe uyumlu hale gelmenin kurallarını iyi belirlemek ve iyi uygulamak gerekir. Üretim ve pazarlamanın bu değişimin içinde yeniden şekillenmesi kaçınılmaz olmuştur.


Tüm işletmelerin, artık bu gelişmelere adapte olması, hayatımız ve geleceğimiz için yoğun biçimde yer vermesi gerekiyor. Artık görülüyor ki; işletmeler, dijital dönüşümü en azından sosyal medya hesapları üzerinden kullanmaya başladılar, zaten kullananlar ise geliştirmeye, güncellemeye devam ediyorlar.

İş görüşmeleri ve toplantıların görüntülü yapılmaya başlaması, mülakatlarda 7C Software canlı konferans sistemlerinin kullanılması, basılı evrakların neredeyse tamamen hayatımızdan çıkışı buna güzel birer örnek teşkil etmektedir.


www.7csoftware.com