Dijitalleşmenin Önündeki Engel

Dijitalleşmenin Önündeki Engel


Pandemi sonrasında şirketler yeni düzene ayak uydurmakta zorlanıyor. İş yaşamında beklenmedik zamanda gelen farklı çalışma metodlarına hazırlıklı olmayan şirketler bu süreç içerisinde yenilenme planlarına her an hazırlıklı olmaları gerektiğini zor yoldan öğrenmiş oldu.

Geleneksel çalışma metodları artık yeniçağda geçerli olmayacağı pandemi sürecinde her gün kendini hatırlattı şirkey yöneticilerine. 

Yöneticiler, bu süreç ile baş edebilmek için artık farklı bir düzen ile çalışmaları gerektiği kararına varmış oldu. Şirketlerde yenilenme departmanları kurulmaya başlamış ve süreçler tasarlanmaya başlamış oldu. 


İşletmelerde geleneksel yaklaşımların geride bırakılmasının birtakım sancıları yaşanabilir ama bu dönüşüme herkesin hazır olma hedefindeki bir bilinçlenme, inancı geleceğe dönük stratejilerin işletmelerin yaşamsal faaliyetleri içinde yer alması anlamına gelmektedir.

Bunların gerçekleşmesi için şirket kültürlerinin de değişime uygun biçimde dönüşmesi gerekir. Böylesine bir değişim sürecinin zorlukları, elbette ülkemiz işletmelerinde görülecek ve yaşanacak bir durum ama en üstten en alta kadar bütün birimlerde bu değişim anlatılmalı.


Gerekiyorsa eğitimler alınarak desteklenmeli ve yarına hazır hale gelmek için vakit geçmeden çalışmalara başlanması gerekmektedir.Perakendeden toptan satışa kadar her tür faaliyetteki tüm işletmeler, son zamanlarda dijital dönüşüme daha hızlı girdiler ve çok iyi sosyal medya uygulayıcıları ve kullanıcıları oldular. En iyi android ve IOS projeleri yazan yazılım evleri ile şirketlerin dijital dünyaya adım atmalarında başarılı projeler gerçekleştirmiştir.


Bunun geri dönüşlerinin olumlu olarak  işletmelere yeni bir heyecan ve beraberinde farkındalık olarak yansıması görülmektedir.

Bundan sonra ise, dijitalleşmeyi benimsemek demek; doğru kararlar almak anlamını taşır. Kısacası dostlarım, dönüşüm başladı ve biz buna hazır mıyız, kendimizi sorgulamak zorundayız.


Geç kalmadan hazırlanmak hedef planlarınızda yer almalı ve hızla harekete geçmelisiniz. Yeni dünya düzeni bundan sonraki yaşam biçimimiz olacak, unutmayalım..


Değişime ayak uyduracağımız günlere.. Saygılarımla..


Şafak Gürel – 7C Software Süreç  Yönetim