ERP’nin MRP’den Farkı Nedir?

ERP’nin MRP’den Farkı Nedir?

ERP, Enterprise Resource Planning’in İngilizce baş harflerinin kısaltılmış halidir. Türkçe karşılığı ise ‘’Kurumsal Kaynak Planlaması’’ olarak verilebilir.  MRP ise Materials Requirement Planning kelimelerinin kısaltmasıdır. ‘’Malzeme ihtiyaç planlaması’’ olarak dilimize geçmiştir.

ERP yazılımı ve MRP yazılımı aralarında birçok ortak yön barındırmaktadır. Bunun en büyük sebebi MRP yazılımlarının ERP yazılımlarından daha önce insanların hayatına girmesidir. Yani MRP yazılımlarının ERP yazılımlarının atası olmasıdır. Bu durumda ERP yazılımlarının işleyişini öğrenmeden önce MRP yazılımlarının işleyişini öğrenmek, ERP’nin MRP’den farkı anlayabilmek için en doğru gidişat olacaktır. 

MRP Yazılımları

Bilgisayarların hayatımıza girmesiyle, MRP yazılımları da aynı şekilde dünyamıza girmiştir. Bilgisayarların yüz yılı aşkın süredir var olduğunu hesaba katar isek MRP yazılımlarının da bu kadar zamandır var olduğunu ve bu zaman boyunca gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. MRP yazılımlarını tam anlamıyla ifade etmemiz gerekir ise, bir ürünü oluşturmak ya da modifiye etmek için gerekli malzemelerin neler olduğuna ve bu malzemelere ne zaman ihtiyaç duyulduğunu hesaplamaya yarar diyebiliriz. 

MRP yazılımları belirli amaçlara hizmet eder. Bunlardan ilki, işleyiş içerisinde malzeme alım ve teslimatları planlayarak verimliliği üretim açısından arttırmaktır. Bir diğeri ise, yapılan stoku en aza indirerek malzeme yatırımlarını en aşağı çekmektir. Sonuncusu ise, müşterilere sunulan hizmetin kalitesini arttırmaktır. MRP yazılımları bu üç hedef çerçevesinde işleyişini sürdürür.

MRP Yazılımları Ne İşe Yarar?

İsminden de anlaşıldığı üzere malzeme ihtiyaç planlaması, en büyük hizmetlerinden biri yatırım planlaması yapmayı sağlamasıdır. Yatırım planlamaları sayesinde müşterilere sunulacak hizmetleri geliştirme fırsatı da doğar.

MRP yazılımları sayesinde işletmeler planlamalarını günlük, haftalık ve aylık olarak gerçekleştirebilir. Geçmişteki uyulan ve uyulmayan planlar sitem içerisinde var olduğu için, gelecek planlaması da rahatlıkla yapılır. Bu sayede envanterde stokun minimumda tutulma amacına da riayet edilmiş olunur. 

Talebe göre hizmet sağlanması da yine MRP yazılımları sayesinde kolaylaşır. İşletmelerde geçen her dakikanın bir bedeli vardır. Bu sebeple vakit oldukça değerlidir. MRP yazılımları ile her şey hesaplanır. Buna malzemenin tedarik edilme süresi de dahildir. Bu sürenin bilinmesi ile işleyiş bozulmaz ve vakitten kayıp yaşanmaz.

MRP, işletmeniz içerisinde hangi zaman hangi ürünün üretileceğini ve ne kadar üretileceğini bu planlama sayesinde tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla bu yaklaşık bilgiler ile işleyişinizi devam ettirir ve işletmenizin karşılaşacağı gidişattan haberdar olursunuz. Ve stratejilerinize de bu doğrultuda karar verirsiniz. 

ERP Yazılımları

ERP yazılımları sayesinde işletmeler, tüm kaynaklarını bir araya getirerek bu kaynaklardan en yüksek verimi almaya çalışırlar. Kaynakları; insan kaynakları, fiziksel kaynaklar ve finansal kaynaklar oluşturmaktadır. Yani ERP yazılımları ile tüm kaynaklardan ayrı alınan bilgiler birleştirilerek büyük bir veri tabanında saklanırlar ve gerektiğinde kullanılırlar. ERP’nin MRP’den farkı en çok bu noktada karşımıza çıkmaktadır.

Adı yazılım olarak geçse de birçok donanım ERP’nin bileşenleri arasında yer alır. Açılımı kurumsal kaynak planlaması olmasına rağmen asıl yapılan iş, planlamadan çok yönetmektir. İşletme içerisinde yer alan tüm kaynaklar ve sistemlerin en verimli şekilde kullanılarak yönetilmesidir. 

İşletme içerisinde yer alan tüm iş tiplerindeki veri girişleri sisteme yapılır ve tek bir veri tabanı altında toplanır. ERP sayesinde tüm işler yönetilir, aynı zamanda işletme sisteminizin tanımlanması ve sadeleştirilmesinde görev yapar. Bu sadeleştirme maliyetin azalmasını sağlar.

ERP Ve MRP’nin Farkı

ERP’nin MRP’den farkını anlamak için karşılaştırmak aslında pek de adaletli olmayacaktır. Yazının başında belirtildiği gibi MRP, ERP’nin atasıdır. Oluşmasına ve gelişmesine kaynak oluşturmuştur. MRP daha çok üretim için gerekli olan malzemenin süreç içerisinde yönetilmesi ve stratejilerin geliştirilmesini barındıran bir yazılımdır. ERP ise aslında yazılım kökenli bir sistemdir. Temelini yazılım oluşturmuş olsa da birçok donanıma sahiptir. ERP’nin MRP’den farkı: ERP’nin sadece üretim işinde değil, işletmenin tüm departmanlarından gelen bilgileri kullanan bir veri tabanı olmasıdır.