OSB Yönetimi

OSB Bilgi Yönetim Sistemi

Gelişen teknoloji ve sanayileşme sonucunda her sektörde olduğu gibi sanayi kuruluşlarında da bir kısım yeniliklere ihtiyaç duyulur. Teknolojinin etkin kullanılması demek gerek insan gücünden gerekse de zamandan tasarruf etmek demektir. Bu kolaylık da işletmeye yüklenmiş olan maddi yükün büyük oranda azalması demektir. OSB bilgi yönetim sistemi de bu kapsamda geliştirilmiş bir enerji yönetim sistemidir. Söz konusu sistem kullanım kolaylığının yanında birçok işlevselliği de beraberinde getirir.  Bu amaca yönelik olarak geliştirilmiş Siblium OSB bilgi yönetim sistemi kullanıcının ihtiyaç duyduğu verimliliği fazlasıyla karşılar.

Sanayi Alanlarında SIBLIUM OSB

Çarpık sanayileşmenin önüne geçmek maksadıyla tercih edilen OSB’lerin, imar ve iskândan, çevre ve güvenliğe kadar yaşanan tüm süreçlerin tek bir ekranda, birkaç tuşla sorunsuz şekilde yönetilmesini sağlayan SIBLIUM OSB Yönetimi, OSB idareciliği için kalite çıtasını üst sıralara taşır. Sunduğu hizmette kusursuz yönetim anlayışı ile fark yaratmayı başaran OSB’ler, bölgesel olarak kalkınma sürecine de olumlu etki sağlıyor. Siblium OSB yönetimlerinin kusursuz bir hizmet sağlamaları için yardımcı oluyor.

Siblium marifetiyle alt ve üst yapıya ilişkin süreçler çok daha hatasız, kolay ve geriye dönük şekilde raporlanacak şekilde takip edilebilir. Elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetinin alınmasında gerekli olan ruhsatlandırma faaliyetlerine, itfaiyeden çevre düzenlemesine kadar hizmet sağlayan ve neredeyse bir belediye kadar iş yüküne sahip olan OSB’ler, SIBLIUM OSB Yönetim sistemi aracılığı ile iş süreçlerinde arzulanan verimin yakalanmasını sağlıyor.  

SIBLIUM OSB Yazılımı

Farklı yazılımlara da entegre olabilme özelliğine sahip olan Siblium OSB yazılımı kullanıcının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilir. Bu kapsamda sistem üzerinden e-fatura, parsel takibi, toplu iletişim, raporlama, bakım, onarım ve tadilat yönetimi, aidat takip, yer tahsis başvurusu, ruhsatlandırma, talep istek formu gibi modüllere ulaşılabilir. Kullanıcının bu alanda ihtiyaç duyduğu kolaylıkları süratle geliştirma imkanına sahip olan firmamız sürekli kendini geliştirme gayreti içerisindedir.

Organize Sanayi Bölgesi Bilgi Yönetim Sistemi

Organize Sanayi Bölgesi Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı ile yapıların ruhsat, yapı, su, doğalgaz,  atık su projeleri ve bu projelerin onaylanma süreci ile ilgili tüm aşamalar tek bir yazılım marifeti ile kontrol altında tutulabilir. Organize Sanayi Bölgesi üyelerinin su faturaları, elektrik faturaları, doğalgaz faturaları, internet ya da haberleşme faturaları, hizmet faturaları, atık su faturaları, altyapı ile ilgili katılım bedeli faturaları, söz konusu yazılım üzerinden otomatik olarak hesaplanabilir. Bahse konu faturalar kullanılan muhasebe programına da e-fatura olarak aktarılır.  Organize Sanayi Bölgesi üyelerinin su ve elektrik harcamalarının yanında doğalgaz, internet ve atık su tesisatlarını ilgilendiren abone sözleşmeleri de yazılım üzerinden hazırlanıp takip edilir.

OSB Yönetimleri

Organize Sanayi Bölgesi üyelerinin su ve elektrik tüketimlerinin yanında doğalgaz harcamalarının da ölçüldüğü sayaçların endeks girdileri otomatik sayaç okuma sistemi marifeti ile digital ekrana aktarılır. Okunan değerler sisteme entegre edilerek sisteme transfer edilir ve faturalar otomatik olarak düzenlenmiş olur. Organize sanayi bölgesi üyelerinin yapılarına ilişkin olan ruhsatnameleri, kazı için belgeleri, sığınak durum raporu, ÇED raporu, kullanım izin belgesi, proje yüklenicileri ve denetleyicilerinin işlemleri bu sistem ile takip edilir ve tamamlanır. Elde edilen enerjin etkin şekilde kullanılması, verimliliğin istenen düzeye ulaştırılması, yapılan israfın önlenmesi maksadıyla OSB yönetimleri kendi sistemlerine uygun bir altyapı ile enerji yönetim mekanizması oluşturabilirler.  Almış oldukları lisanslar kapsamında elektrik ve doğalgaz satışı gerçekleştiren OBS firmalarının PMUM ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK)na bilgi vermeleri gerekir. Bu kapsamda hazırlanan raporlar OSB bilgi yönetim sistemi kullanılarak raporlanır.